Kristna Fredsrörelsen

Förening som utifrån en kristen grund arbetar för fred och ickevåld, bland annat genom att skicka fredsobservatörer till Centralamerika.

http://www.krf.se