logo

Kristna Fredsrörelsen

09/23/2007 - 15:41

Förening som utifrån en kristen grund arbetar för fred och ickevåld, bland annat genom att skicka fredsobservatörer till Centralamerika.


http://www.viacordis.se/node/42