Vildåsnan - kristen vegetarisk förening

Arbetar för att uppmärksamma kristna på djurens värde som Guds varelser. Förespråkar vegetarianism som ett sätt att praktisera medkänsla i vardagen.

http://www.vildasnan.se