Älska din nästa - en kristen djurrättsgrupp

Arbetar för att sprida djurvänlig teologi och praxis bland kristna i Sverige.

http://www.alskadinnasta.se