Miljöförbundet Jordens Vänner

En organisation som gör de nödvändiga kopplingarna mellan miljö och solidaritet.

http://www.mjv.se