Institutet för kontextuell teologi

Förening som arbetar för att stärka sådan teologi som är medveten om sociala maktförhållanden och inte räds att ta ställning.

http://www.iktsverige.org