logo

Institutet för kontextuell teologi

09/24/2007 - 06:25

Förening som arbetar för att stärka sådan teologi som är medveten om sociala maktförhållanden och inte räds att ta ställning.


http://www.viacordis.se/node/49